Back to Top
 
 
 

Publikacje

Publikacje wystąpień konferencyjnych przewidziane są w następujących czasopismach:

  •  Journal of Water and Land Development (100 pkt),
  •  Dedykowany numer specjalny w czasopiśmie Water wydawnictwa MDPI (100 pkt.). Więcej informacji na stronie MDPI
  •  Journal of Ecological Engineering (70 pkt),
  •  Acta Scientiarum Polonorum seria Formatio Circumiectus, (40 pkt).

Prosimy autorów o samodzielne zgłaszanie manuskryptów do proponowanych wydawnictw. Opłatę za publikacje autorzy ponoszą według kosztów wydawnictwa.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W KONFERENCJI

https://forms.gle/ASi2rNRRGV3JMz2PA

 

Streszczenia wystąpień oraz posterów uczestników biorących czynny udział w konferencji zostaną wydrukowane w zeszycie streszczeń. Każdy uczestnik deklarujący udział czynny w konferencji w formie prelekcji lub posteru zobowiązany jest do przygotowania streszczenia (w formacie programu Word – doc lub docx) w języku polskim, zgodnie z wytycznymi dla autorów załączonymi poniżej. 

 

Wytyczne_zeszyt_streszczeń.doc