Back to Top
 
 
 
 

O konferencji

Celem konferencji jest stworzenie platformy do dyskusji i poszukiwania rozwiązań problemów związanych z eksploatacją, gospodarowaniem i oddziaływaniem zbiorników na środowisko przyrodnicze i gospodarkę.

Konferencja stanowi pomost pomiędzy nauką a praktyką, dlatego kierowana jest do środowiska naukowego oraz inżynierów praktyków, zajmujących się aspektami związanymi z poniższą tematyką.

 
 

01.

Projektowanie, budowa i utrzymanie zbiorników retencyjnych

- Uwarunkowania budowy zbiorników retencyjnych

- Aspekty techniczne budowy zbiorników retencyjnych

- Technologia budowy i materiały konstrukcyjne

- Konserwacja i utrzymanie zbiorników retencyjnych

 
 
 
 

02.

Gospodarowanie wodą oraz funkcje zbiorników retencyjnych

- Aspekty środowiskowe gospodarowania wodą na zbiornikach retencyjnych

- Optymalizacja gospodarowania wodą w zbiornikach

- Rola zbiorników w adaptacji do zmian klimatu

- Wykorzystanie zbiorników do celów rolniczych, energetycznych, rekreacji, gospodarki rybackiej i wędkarstwa

 
 
 
 

03.

Oddziaływanie zbiorników retencyjnych na środowisko

 - Wpływ zbiorników retencyjnych na reżim hydrologiczny rzek

 - Wpływ zbiorników na tereny przyległe

 - Wpływ zbiorników na stan ekologiczny rzek

 - Wpływ zbiornika na procesy fluwialne rzek i sedymentacyjne

 
 
 
 

04.

Problemy eksploatacji zbiorników retencyjnych,

 - Problemy eksploatacji zbiorników pokopalnianych

 - Zamulanie zbiorników oraz abrazja brzegów

 - Eutrofizacja i stan fizykochemiczny wód

 - Zjawiska lodowe

 

 
 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W KONFERENCJI

 https://forms.gle/ASi2rNRRGV3JMz2PA

 

Sponsorzy:

ZŁOCI SPONSORZY

ZEPAK   
   
 
 

SREBRNI SPONSORZY

   

 

BRĄZOWI SPONSORZY