Back to Top
 
 
 

Conference Secretariat

mgr inż. Magdalena Nowak – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

tel. (61) 856 77 04, (61) 856 77 04 (w godz. 8 – 14)


mgr inż. Beata Zoła – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
tel. (61) 856 77 65 (w godz. 8 – 14)

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Strona: http://jeziorsko2022.pl