Back to Top
 
 
 

 

 

 

SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE CONFERENCE

 

President

 

prof. UPP dr hab. inż. TOMASZ KAŁUŻA

(UPP Poznań)

Vice-President

 

dr hab. inż. JOANNA WICHER–DYSARZ

(UPP Poznań)

Members:

 

prof. dr hab. inż. KRZYSZTOF SZOSZKIEWICZ

(Rektor UPP)

prof. dr hab. inż. KLAUDIA BOROWIAK

(Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP)

dr inż. KRZYSZTOF WOŚ

(Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

dr inż. KRZYSZTOF WRZOSEK

(Przewodniczący Zarządu Głównego SITWM)

prof. dr hab. inż. KAZIMIERZ BANASIK

(SGGW Warszawa)

prof. dr hab. inż. WIESŁAW BUCZKOWSKI

(UPP Poznań)

prof. dr hab. inż. ZBIGNIEW KLEDYŃSKI

(PW Warszawa)

prof. dr hab. inż. JANUSZ KUBRAK

(SGGW Warszawa)

prof. dr hab. inż. BOGUSŁAW MICHALEC

(UR Kraków)

prof. dr hab. inż. TOMASZ OKRUSZKO

(SGGW Warszawa)

prof. dr hab. inż. JAN PRZYBYŁEK

(UAM Poznań)

prof. dr hab. inż. ARTUR RADECKI-PAWLIK

(PK Kraków)

prof. dr hab. inż. JAROSŁAW NAPIÓRKOWSKI

(IGF PAN Warszawa)

prof. dr hab. inż. MARIUSZ SOJKA

(UPP Poznań)

prof. dr hab. inż. MIROSŁAW WIATKOWSKI

(UPWr Wrocław)

prof. dr hab. inż. JAN ŻELAZO

(SGGW Warszawa)

dr hab. inż. JUSTYNA HACHOŁ, prof. UPWr

(UP Wrocław)

prof. UPP dr hab. inż. JOLANTA KANCLERZ

(UPP Poznań)

dr hab. inż. LESZEK KSIĄŻEK, prof. URK

(UR Kraków)

dr hab. inż. STANISŁAW KOSTECKI, prof. PWr

(PWr Wrocław)

dr hab. inż. KRZYSZTOF LEJCUŚ, prof. UPWr

(UPWr Wrocław)

prof. UPP dr hab. inż. DANIEL LIBERACKI

(UPP Poznań)

dr hab. MARIUSZ PTAK, prof. UAM

(UAM Poznań)

dr hab. inż. TOMASZ KOLERSKI, prof. PG

(PG Gdańsk)

dr hab. inż. TOMASZ TYMIŃSKI, prof. UPWr

(UP Wrocław)

prof. UPP dr hab. inż. RYSZARD STANISZEWSKI

(UPP Poznań)

dr hab. inż. ANDRZEJ WAŁĘGA, prof. URK

(UR Kraków)

dr hab. inż. TOMASZ DYSARZ

(UPP Poznań)

dr hab. inż. IRENEUSZ LAKS

(UPP Poznań)

dr hab. inż. JAKUB NIEĆ

(UPP Poznań)

dr hab. inż. RAFAŁ STASIK

(UPP Poznań)

dr hab. inż. NATALIA WALCZAK

(UPP Poznań)

dr hab. inż. PAWEŁ ZAWADZKI

(UPP Poznań)

dr DOMINIK SZCZUKOCKI

(UŁ Łódź)

dr inż. MICHAŁ WIERZBICKI

(RZGW Poznań)

 

 

 

ORGANIZING COMMITTEE OF THE CONFERENCE

 

President

 

mgr inż. Marcin Pawłowski

(Przewodniczący SITWM Poznań)

Vice-President

 

dr Bogumił Nowak

(PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu)

Vice-President

 

mgr inż. Cezary Siniecki

(SITWM Poznań/Warszawa)

Secretary 1

 

mgr inż. Magdalena Nowak

(PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu)

Secretary 2

 

mgr inż. Beata Zoła 

(PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu)

Members

 

mgr inż. Jan Bartczak

(PGW Wody Polskie RZGW w Kole)

mgr inż. Piotr Hausa

(SITWM Poznań)

dr hab. inż. Mateusz Hämmerling

(UPP Poznań/SITWM)

dr inż. Ewelina Janicka

(UPP Poznań)

mgr inż. Joanna Kocięcka 

(UPP Poznań /SITWM)

mgr inż. Barbara Kęsicka

(UPP Poznań)

dr inż. Anna Oliskiewicz–Krzywicka

(UPP Poznań)

mgr inż. Paweł Szadek 

(Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska ZE PAK S.A.)

dr inż. Zbigniew Walczak

(UPP Poznań)

mgr Jarosław Władczyk

(PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu)

mgr inż. Stanisław Zaborowski

(UPP Poznań /SITWM)

mgr inż. Hubert Józefowski

(PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu/SITWM)